طرح های برجسته

صفحه اصلینمونه کارهاطرح های برجسته

آخرین کار ما

مشتری

مواد

علی رحمانی

کاغذ، چوب

طراح

فضای مجازی

سحر شکیبایی

درباره پروژه شما با یک متن شروع می‌کنید، اطلاعات را مجسمه‌سازی می‌کنید، آنچه را که لازم نیست حذف می‌کنید، به اصل مطلب می‌رسید، همه چیز را روشن می‌کنید، به ارزش می‌افزایید، شما فردی با محتوا هستید، کلمات را دوست دارید. طراحی یک فکر بعدی نیست، دور از آن است، اما در یک ثانیه شایسته به دست می آید. به هر حال، شما همچنان از Lorem Ipsum استفاده می کنید و به درستی این کار را انجام می دهید، زیرا همیشه جایی در جعبه ابزار وب کارگران خواهد داشت، زیرا همه چیز اتفاق می افتد، نه همیشه.

این خیلی بد نیست، یک نسخه ساختگی برای نجات وجود دارد. یا به کوچک؟ برای جملات کوتاه، برای بسیاری از عناوین، تصاویر خیلی بزرگ برای طرح پیشنهادی، یا خیلی کوچک، یا مناسب هستند، اما به دلایلی که افراد حاضر در جلسه در حال حاضر نمی توانند کاملاً بگویند، به نظر ناخوشایند به نظر می رسد، اما به نوعی ناراضی هستند. . مشتری که به دلایلی ناراضی است یک مشکل است، مشتری که ناراضی است اگرچه نمی تواند کاملاً انگشت بگذارد.

پروژه قبلی

طراحی آمانو

پروژه بعدی

فضای شبانه

شروع به تایپ کنید تا پست های مورد نظر خود را ببینید.